Home
Home About VERCORE Contact VERCORE Programs Application Alumni International Students Special Ocasions

Посетете Торонто, Канада и придобийте нови умения в областта на персоналните компютри,обучавайки се във VERCORE Business Academy, удобно разположена в сърцето на града.

Бизнес Академията си е поставила за цел да повиши техническите познания на чуздестранните студенти, а също така и езиковото им ниво.

Бизнес Академията вярва, че квалификацията получена в Канада, ще послужи за бъдещето развитие на завършилите   я, както в професионален, така и в личен план.

Това е заложено в учебните планове, които са специално създадени да подготвят студентите успешно да реализират новите си умения като компютърни специалисти и отлично владеещи английски език професионалисти.

Vercore Business Academy е частен колеж, официално регистриран в Министерството на Колежите и Университетите в  Торонто, Канада.

Станете компютърни специалисти!

Запишете се в курса по

English for Technical Competence in Personal Computer

Курсът е 14 седмичен.

За повече информация посетете www.vercore.com и кандидатствайте за обучение on-line.

Ще изучавате не само компютърни технологии, но и ще навлезете дълбоко в области като: бизнес, канадски обичаи и начин на живот, английски език.

За обучението Ви по английски език, се използват най-съвременни методи.

Като цяло програмата успешно балансира между теория и практика. Лаболаторните упражнения допълнително повишават   практическите Ви умения.

Така нареченият on-the-job (на работното място) метод на преподаване Ви дава най-важното : придобивате самочувствие като специалисти.

Бизнес Академията гарантира на завършилите курса 100% успех в търсенето и намирането на работа.

Запишете се сега във Vercore Business Academy.

Попълнете формуляра и до скоро!

Home | About us | Contact us | Programs | Application | Alumni | International

Copyright 2003 VERCORE International Services, Inc.